Weerstand opbouwen

Binnenkort is het dan zover, ook ik word gevaccineerd. Dat is natuurlijk niet zo bijzonder, maar het gaat deze keer om COVID-19.

Wappie of slappie?

Laat ik mij gelijk vooropstellen dat ik niet iets principieels voel tegen vaccineren. Helaas ben je tegenwoordig gelijk een wappie wanneer je tegen vaccineren bent…of een slappie, wanneer je je wel laat vaccineren. Onnodig paranoïde of een maak schaap. Dat is althans het beeld wat ik zie in de media, in mijn echte leven is het niet zó uitgesproken.

Ik vind het verdrietig hoe door angst verschillen worden uitvergroot een tegenover elkaar worden gezet. Volgens mij wil iedereen namelijk hetzelfde: één samenleving vormen. Nog belangrijker is dat je het gevoel krijgt te moeten kiezen waar je bij hoort, zonder dat je je er mee identificeert. Hoe kunnen wij onszelf zo verblinden door dit gerommel in de marge?

Kanttekenen

Want dat is wel wat voornamelijk mijn weerstand vandaan komt. Heel deze pandemie is in mijn ogen het gevolg van onze huidige levensstijl: te veel, te snel, te globaal. Jarenlang, misschien wel decennia al, weten we wat de gevolgen van ons gedrag is op de wereld. Precies met zo doen we niets, of in ieder geval te weinig, om de effecten te stoppen.

En dan blijkt met een pandemie dat we wel in staat zijn om rigoureuze keuzes te maken. Enerzijds stelt mij dat nog meer teleur: het is dus inderdaad een kwestie van willen… Of beter, NIET willen wat ervoor heeft gezorgd dat het klimaat veranderd, diersoorten onnodig uitsterven en de oceanen vol plastic liggen. Anderzijds kúnnen we het dus wel!

Ik wil niet boos eindigen, want ik zie dat daardoor alleen de loopgraven dieper worden. Vingers wijzen naar schuldigen, lost niets op. Een terecht wijs je dan met drie vingers naar jezelf: iedereen heeft hier een aandeel in. Iedereen is dus ook nodig om dit op te lossen.

Waar ik dus op hoop, is dat we allemaal beseffen door COVID-19 dat ons gedrag de oorzaak is van deze pandemie. Wij kozen er als maatschappij voor te weinig te doen en waarschuwingen te negeren. Dat betekent dat we ook kunnen kiezen dit anders te doen.

Elk gedrag is voor die persoon een keuze om iets te bereiken of te vermijden. Niet om zichzelf of jou ten gronde te richten.

Hoe dan ook zullen we dit samen moeten doen en iedereen is hierbij nodig. Laten we dus beginnen te luisteren naar elkaar en te begrijpen waarom de ander zo handelt (zonder dit te willen veranderen). Door de motivatie van gedrag te begrijpen, leren we elkaar het beste kennen én te respecteren.

🙏