Wijsheid weten

Ik weet niet, al dat ik weet,
maar ik weet wel, dat ik weet,
want ik weet niet, wat ik niet weet,
maar ik weet wel, dát ik niet weet.